Ouder

Particulieren Ouder Lesgeld betalen

Lesgeld betalen

Als uw kind mbo of vavo doet

Uw kind moet lesgeld betalen als hij op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder is. Lesgeld betaal je voor een mbo-opleiding, en voor sommige voltijds vavo-opleidingen.
Voor 2015-2016 is het lesgeld vastgesteld op € 1.131,-. Uw kind krijgt hiervoor in september een betalingsverzoek. Daarmee kan hij het lesgeld in 1 keer overmaken.

In termijnen kan ook

Uw kind kan het lesgeld ook in termijnen betalen. We incasseren het lesgeld dan in 6 maandelijkse bedragen van € 188,50. Dit gebeurt rond de 25e van de maand. We incasseren eerst 2 maanden achter elkaar, dan een maand níet en vervolgens weer 4 maanden. Een andere regeling is niet mogelijk.

Wat moet uw kind doen?

Heeft uw kind het afgelopen schooljaar het volledige lesgeldbedrag via automatische incasso betaald? Dan hoeft uw kind niets te doen. We verlengen de betalingsregeling automatisch naar het nieuwe schooljaar. Uw kind ontvangt hierover begin oktober bericht.

Inloggen lukt niet
Uw kind heeft een DigiD met sms-controle nodig om in te loggen op Mijn DUO. Lukt inloggen niet? Gebruik dan het formulier Aanvraag betalingsregeling lesgeld.

U wilt zelf betalen

Betaalt u het lesgeld liever zelf? Gebruik het betalingsverzoek, hiermee kunt u het lesgeld in 1 keer overmaken. U kunt ook in termijnen betalen. Vul dan het formulier Aanvraag betalingsregeling lesgeld in.

Als u het lesgeld voor uw kind betaalt, loopt de betalingsregeling níet automatisch door naar het volgende schooljaar.

Feedback

Wat vind je van de website?

Om de website voor jou nog beter te maken, willen we graag weten wat je ervan vindt. Help je ons verder?

Ja, ik doe mee! Nee, bedankt