Ouder

Particulieren Ouder Lesgeld betalen

Lesgeld betalen

Als uw kind mbo of vavo doet

Uw kind moet lesgeld betalen als hij op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder is. Lesgeld betaal je voor een mbo-opleiding, en voor sommige voltijds vavo-opleidingen.
Voor 2014-2015 is het lesgeld vastgesteld op € 1.118,- (2015-2016: € 1.131,-). Uw kind krijgt hiervoor in september een betalingsverzoek. Daarmee kan hij het lesgeld in één keer overmaken.

In termijnen kan ook

Het lesgeld in termijnen betalen kan ook. We incasseren het lesgeld dan in 6 gelijke maandelijkse bedragen. Dit gebeurt altijd rond de 25e van de maand. We incasseren eerst 2 maanden achter elkaar, dan een maand níet en vervolgens weer 4 maanden.

Wat moet uw kind doen?

Heeft uw kind vorig schooljaar zelf het lesgeld in termijnen betaald? Dan verlengen we zijn betalingsregeling automatisch.

U wilt zelf betalen

Betaalt u het lesgeld liever zelf? Gebruik het betalingsverzoek, hiermee kunt u in één keer betalen.
In termijnen betalen kan ook. Gebruik dan het formulier Derdenmachtiging lesgeld.

Eerder gemachtigd?

Een machtiging loopt niet automatisch door. Ook niet als u in het voorgaand schooljaar het lesgeld voor uw kind betaalde.

In juli 18 geworden

Is uw kind 18 geworden op 2 juli, of later in de maand? Dan moet hij lesgeld betalen, terwijl zijn tegemoetkoming of studiefinanciering pas per oktober ingaat. Misschien kunt u dan (hoger) kindgebonden budget krijgen. Kijk hiervoor op toeslagen.nl. 

Feedback

Wat vind je van de website?

Om de website voor jou nog beter te maken, willen we graag weten wat je ervan vindt. Help je ons verder?

Ja, ik doe mee! Nee, bedankt